Det Sydfynske Alperidt


Det Sydfynske Alperidt

vores visioner for distance i Danmark


I 2018 lavede vi arbejdsgruppen Det Sydfynske Alperidt fordi vi ønskede, at lave distancestævner på Fyn. Vi har i de fire år afholdt 9 distanceridt i Svanninge Bakker og Tarup-Davinde Grusgrave.

De to første år lavede vi ridt med DRF klubber som vært og det sidste halvandet år har vi afholdt ridt uden en værtsklub, men bare som arbejdsgruppe.

  

Efter at have lavet Det Sydfynske Alperidt to år i streg under DRF´s reglement, fandt vi nogle problematikker som vi synes, var en bremseklods for udviklingen af distance i Danmark. Vi mente, der var behov for ændringer, for at få flere interesserede i distanceridning, men det var vanskeligt at få en dialog med rideforbundet og vi traf derfor beslutning om, at lave vores ridt uden for DRF regi.


Det er vigtigt for os, at vi synes det er sjovt at lave ridt (for det kræver en hulens masse arbejde) og det er mindst lige så vigtigt, at vi oplever at rytterne er glade og får en god oplevelse.


Vi har to fokuspunkter i forhold til videreudvikling af vores ridt. Læring om distance og flere ryttere i sporten. 

 


 • Vi mener, at alle ridt under 40 km (ikke-point-givende-klasser) skal rides uden et reglement som ryttere og stævnearrangører skal leve op til.


 • Vi mener, at der var for mange ryttere, der udgik i vores første to ridt pga fejl som følge af regide regler.  Nervøse eller urutinerede heste og ryttere der udår pga. for høj puls, overskridelse af tidsrammer, fejl i minimum og maximum ridetid, heste der tølter i vet, ruter der rides i forkert retning, samt andre misforståelser.  Altså en masse ærgelige bagateller, vi ikke synes bør give grundlag for diskvalifikation af ryttere (i særdeleshed nye ryttere).          Vi tror, at mange ryttere aldrig kommer igen, fordi de synes distance er for svært.  Vores fokus er på læring uden risiko for at udgå  og vi vil gerne belønne alle deltagere i vores ridt med en smuk roset , et diplom og fede sponsorgaver uanset hvad der sker under deres ridt.


 • Vi mener, at der skal være så få krav som muligt for at kunne deltage i vores ridt. Ingen rytterlicens, ingen klubmedlemskab under DRF, ingen konkurrenceregistrering og intet administrationsgebyr.  Ryttere får derfor mulighed for at prøve distance uden, at det skal koste en masse ekstra.


 • Vi mener det vigtigste er glade ryttere der før, under og efter et ridt, får al den hjælp de har brug for, uanset niveau.


 • Vi mener, at alle slags heste, ponyer, æsler, muldyr og geder skal kunne deltage i vores ridt. Eneste krav er, at ridedyret skal være gyldigt vaccineret.  


 • Vi mener, at der skal sættes ære i at gøre stævnepladsen så flot og indbydense som muligt.


 • Vi mener IKKE der er behov for dyrlæger og dommer i ikke-point-givende-klasser. Det vil  give meget bedre økonomi for stævneafholdelse og der vil ikke være samme behov for aflysninger pga. for få tilmeldinger. 


 • Vi mener, at når der rides langt og der er hård konkurrence, så er situationen en helt anden OG Vi ER STORE fortalere for DRF`s reglement i de pointgivende klasser, altså klasser over 40 km. Det er meget vigtigt for os at slå fast.


 • Vi lægger selvfølgelig også stor vægt på at vi alle rider og passer vores heste i henhold til Hestevelfærdsloven

  https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/9/7/7/guide_lov.pdf


 • Vi mener, at der er  behov for, at være åbne overfor nye ideer og tiltag i de lavere klasser hvis vi skal have flere ryttere til at ride distance.En af vores mærkesager har været tilliden til, at ryttere selv er opmærksom på om deres hest er klar til ridtet.

Vi har nu haft rigtig mange heste igennem  hestekontrol til vores ridt, hvor erfarne hestesagkyndige har tilset hestene og vi har ved hvert eneste ridt set ryttere være opmærksomme på deres heste og trække sig inden endt ridt eller frameldt af forskellige årsager.

Så  den tillid, vi mener, vi skal have til rytterne, om at de godt selv kan tage vare på deres hest i de små klasser, den lever de alle  fuldt ud op til.

Turryttere, dressur og springryttere rider sagtens 7-15 km på en ganske almindelig skovtur, en lidt mere passioneret turrytter eller spirende distancerytter rider let 15-30 km i et træningspas og de mere passionerede distanceryttere rider sagtens 30-50 km uden, at hesten tilses af en dyrlæge. For en god rytter er selv opmærksom på sin hest. 

Vi er fuldt ud trygge ved, at vi ikke har dyrlæger tilstede til vores ridt under 40 km.


Ridt med den opbygning som vi har afprøvet igennem de sidste par år, giver god grobund  for nye distanceryttere, bestemt også nogle som kommer til at ride pointgivende klasser under DRF`s nuværende reglement. Det er vi rigtig glade for, da det jo netop var meningen.


Ridt under 40 km uden et regulært reglement giver mulighed for, at skabe en positiv opmærksomhed på distance OG give stævnearrangørerne en mulighed for, at kunne gennemføre deres ridt med meget få tilmeldinger, da de tunge udgifter til dyrlæger, dommer, TD`er og deres transport kan reduceres til  ingenting. 

Det Sydfynske Alperidt havde i 2018 udgifter for lige knap 17.000 kr. KUN til dyrlæger, officials og deres transport. Et beløb der i stedet ville kunne bruges til forbedring af  rideruter, distancedage og andre tiltag til gavn for distancesporten.


At lave et ordinært distanceridt under DRF er omkostningsfuldt. Ikke kun i forhold til økonomiske udgifter. For nye stævnearrangører skal der tænkes i planlægning og opsætning af ruter, udprint af dokumenter samt mange, mange andre arbejdsopgaver. På selve dagen skal der bruges mange hjælpere, for selve udførelsen af ridtet.

Alle detaljerne skal leve op til  reglementet, det er rigtig meget, at sætte sig ind i.  Der findes en fantastisk stævnemanual  til planlægningen af et distanceridt, men det betyder ikke, at det er let at være ny stævnearrangør og vi mener, det er endnu en grund til, at der skal ændres i reglerne for ridt under 40 km, så man som stævnearrangør ikke risikerer, at lave en masse fejl i forhold til reglementet og derfor få en masse ubehagelig kritik fra officials.

Afholdelse af ridt efter et koncept uden et egentligt reglement vil betyde, at selv mindre klubber over hele landet vil kunne udbyde masser af små distanceridt med færre ryttere, så rigtig mange kan snuse til sporten. 


Vi har haft flere forespørgsler på, at lave de meget polulære VM-klasser som DRF udbyder. Men da klasserne kræver dyrlæger og dommer, så vil økonomien ikke hænge sammen og ligeledes vil ridtet skulle afholdes efter et reglement som går imod vores visioner for ikke-point-givende- klasser.


Vi tror på, at opbakning, støtte,  flotte rosetter, diplomer og masser af sponsorgaver er med til at trække nye interesserede ryttere ind i sporten,  det er derfor en vigtig del af vores koncept. Ligesom vi lægger meget vægt på, at skabe en hyggelig stemning med mad og social samvær på stævnedagen.


Vi har med succes  lavet klasser under 40 km med helt op til fire loops og ligeledes idealtidsklasser med mere end et loop, det har været nye spændende tiltag som rytterne har taget rigtig godt imod og bestemt en positiv udvikling af vores koncept. Det har givet ryttere mulighed for, at smage lidt på hvad distanceklasser med flere loops er,  selv om man  ikke har en hest, der egner sig til at gå 40 + km.  Det har også givet mulighed for, at komme med unge heste for at træne  "Vet" og ridning af flere loops. 

 I arbejdsgruppen ser vi frem til at fortsætte med nye, sjove, spændende og anderledes tiltag for at en masse nye ryttere kan få øjnene op for vores fantastiske diciplin.