Det Sydfynske Alperidt


PROGRAM


Det Sydfynske Alperidt

Lørdag den 28. august 2021

Velkommen til ryttere, rytternes hjælpere, frivillige hjælpere og sponsorere  

 

 

Først vil vi gerne sige tusind tak til alle vores sponsorere, der har været med til at give rigtig flotte gaver til alle deltagerne.

Stort tak til alle lodsejerne, som har skabt fantastiske rideruter i det sydfynske.

Og sidst, men ikke mindst, tusind tusind tak til de mange fantastiske frivillige hjælpere og alle de seje ryttere…..

Uden Jer, intet stævne.


Men 20 startende ekvipager i klasserne 3 x 13 km, 2 x 13 km og 1 x 13 km vil der være ryttere i alle katagorier på pladsen. Der vil være både "gamle" og garvede og helt nye, måske endda lidt usikre og spændte ryttere. Vi henstiller til tålmodighed og at alle tager hensyn til hinanden. Opvarmning i trav og galop skal ske med stor hensyntagen til andre heste og ryttere og kun på anvist område.

 

Stævneplads: Holstenshuus Gods, bag avlsgården.

Slotsalleen 9, 5600 Fåborg 


Sekretariat:

Charlotte Nielsen 5363 3618

David beckwith 2053 2293

 

Hestesagkyndige:

Sofie Falslund, Tina Henriksen

Dyrlæge:

Ellen Korgsgaard

 

Dyrlægevagt på stævnedagen:

Svendborg Dyrehospital 6221 6421


Ruteansvarlige:

Lotte Nielsen  5363 3618

 

Smed:

Der vil IKKE være en smed tilstede på pladsen.


Vagtlæge 7011 0707

Nærmeste skadestue Odense eller Svendborg.

 

Parkering:

Følg venligst anvisninger fra P-vag­terne.

 

 

!AL RIDNING PÅ STÆVNEPLADSEN SKAL FOREGÅ I SKRIDT!

 


-Meld til start: Alle rytterne stoppes ved indkørsel til parkering, her får man anvist P-plads.

Derefter melder man til start i sekretariatet, hvor man får udleveret et hestekontrolkort. Rytterene i klasse 1 og 3 får ligeledes udleveret en nummervest.


-Inden start samles alle rytterne i hver klasse til et  informationsmøde, hvor vi fortæller om ruterne og andre vigtige info. Der vil være sat tid af til spørgsmål.

Tidspunkt for DIT infomøde vil fremgå længere nede i programmet.


-Indledende hestekontrol: Efter infomødet tilses alle heste af en hestesagkyndig. Hesten fremvises kun med trense. De får målt puls og de mønstres i trav eller tølt hvorefter hesten godkendes til turen. Hestene i klasse 1 og 3 tilses af en dyrlæge, før under og efter ridt.


-Start: Man rider ud på sit starttidspunkt enten alene eller i en gruppe efter eget ønske.  Klasse 1 rides som massestart, dvs at alle starter på samme tid (man må gerne starte op til 15 minutter senere, hvis man ikke ønsker at deltage i massestarten).  Starttidstpunkt for klassen vil stå i programmet. Der vil være startpersonale til at hjælpe dig afsted. OVERHOLD dit starttidspunkt.


-Mål: Der vil være målpersonale til at tage imod dig og hjælpe dig videre.   

        

-Køling: I køleområdet tager du udstyr  af hesten, afkøler hesten og gør den klar til hestekontrol.


-Afsluttende hestekontrol: Rytteren melder til hestekontrol inden for 20 minutter efter mål. (bruger man længere tid, gør det ikke at man udgår) Hestesagkyndig/dyrlæge tjekker puls, mærker på hesten og derefter fremvises hesten endnu engang i trav eller tølt. Hestens puls er ikke afgørende i vores distanceridt. (vær obs på særlige konkurrenceregler for klasse 1 og 3).


-Præmieoverrækkelse: Uden hest, foran sekretariatet, når alle klassens ryttere er i mål og alle tider er registreret.

Alle vil få udleveret en roset og et diplom. 


-Særlige regler for klasse 1: Klassen rides som en konkurrence med tre placeringer. Ekvipagen der kommer først i mål efter at have gennemført alle tre loops vinder. MEN hastigheden må ikke overstiger 16 km/t på nogen loops og hesten bliver tjekket før ridtet, imellem loops og efter ridtet af en dyrlæge som vurderer om hesten er ok. Vurderes hesten ikke at være ok afbrydes ridtet og man deltager ikke længere i konkurrencen. MEN man modtager stadig sin roset og et diplom på de antal kilomerer man red. 


Ridetiden efter 1. loop slutter først når hesten går igennem Vet-in og altså ikke når den går over målstregen. Ridetiden efter 2. loop slutter ligeledes først når hesten går gennem Vet-in. Tiden efter 3. loop slutter når hesten går over målstregen.


For at gøre konkurrencen fair, så skal hestens puls efter 1. og 2. loop være under 64 inden tiden for loopet kan registreres.

Det betyder at fremvises hesten med en højere puls end 64 skal den ud og holde lidt mere pause og derefter vil man få en ny fremvisning og derfor også en ny tidsregistrering, som tillægges ridetiden.

Efter sidste loop skal pulsen være under 64 senest 20 minutter efter mål-tiden for at ridtet kan være en del af konkurrencen.


Det efterstræbes, at man bruger max 20 minutter inden fremvisning af hesten efter hvert loop, men overskrides tiden medfører det ikke diskvalifikation. Alle gennemfører og får diplom og roset.


-Særlige regler for klasse 3: Klasserne rides som en konkurrence med tre placeringer. Der rides 2 loops i klassen. Den rytter der gennemfører med en sammenlagt ride-tid tættest på 8 km/t vinder klassen.


Ridetiden efter 1. loop slutter først når hesten går igennem Vet-in og altså ikke når den går over målstregen. Tiden efter 2. loop slutter når hesten går over målstregen.


For at gøre konkurrencen fair, så skal hestens puls efter 1. loop være under 64 inden tiden for loopet kan registreres.

Det betyder at fremvises hesten med en højere puls end 64 skal den ud og holde lidt mere pause og derefter vil man få en ny fremvisning og derfor også en ny tidsregistrering, som tillægges ridetiden.

Efter sidste loop skal pulsen være under 64 senest 20 minutter efter mål-tiden for at ridtet kan være en del af konkurrencen.


Det efterstræbes at man bruger max 20 minutter inden fremvisning af hesten efter hvert loop, men overskrides tiden medfører det ikke diskvalifikation. Alle gennemfører og får diplom og roset.


Der er Ikke krav om rytterlicens for at deltage. Eventet er ikke pointgivende. Man kan ikke udgå, alle gennemfører. Høj puls, fremvisning i tølt, eller overskridelse af gænse tider registreres ikke som diskvalifikation. Vi har fokus på læring og en god oplevelse. (vær obs på særlige konkurrenceregler for klasse 1 og 3).


Paddock: Der er mulighed for opstilling af paddock. INGEN hest må stå UDEN OPSYN i sin paddock.


Vand: Der vil være vand på stævnepladsen. MEDBRING DINE EGNE SPANDE.


Vandpost på ruten:  Ca. midtvejs på ruten findes en vandpost hvor din hest kan drikke vand. Der er opstillet spande med nummer på, så hver hest har sin egen spand.


Hjælperbiler: Man er velkommen til at køre ud på ruten for at være crew. Der er  afmærket et  enkelt crewpunkt. Kør forsiktigt, særligt igennem Slotsalleen, da rytterne også skal ride den vej.  !!! DER MÅ KUN KØRES PÅ ASFALTVEJENE !!!


Beklædning og udstyr:

Beklædning er valgfrit, med enkelte vigtige regler. Ridehjelm er obligatorisk til hest. -UNDER HELE STÆVNET. 

Hvis rytteren ridder i sko uden hæl, skal der anvendes sikkerhedsstigbøjler.


Ansvar: Ridtet er åbent for ryttere fra hele Danmark. ALLE heste skal have gyldig vaccination. Al ridning er på eget ansvar. Det Sydfynske Alperidt hæfter ikke for sygdom, uheld eller tyveri i forbindelse med ridtet.


Tag hensyn: Til skovens andre gæster. Og ved passage af andre heste, skal der passeres i skridt, med mindre det aftales, at der kan passeres i andet tempo.


ALLE SKRIDT-ZONER SKAL OVERHOLDES.


Hjælp: Har man brug for at komme ind i skoven og hente en hest eller rytter, så skal sekretariatet kontaktes.


Mad: Der serveres toast, vand, frugt, kaffe eller varm kakao, som man selv afhenter når man har lyst. Maden er inklusiv i prisen, der kan tilkøbes til hjælpere og familie for 30 kr. pr. person.


Foto: Vi har desværre ingen fotograf, denne gang. Ved tilmelding til stævnet gives der samtygge til at resultatet registreres og offentliggøres. Man kan til enhver tid anmode om indsigt i de oplysninger ridtet har om den enkelte samt kræve urigtige oplysninger korrigeret. Desuden gives der samtygge til fotografering i forbindelse med event og til at fotografierne benyttes. Ved henvendelse til lotte12@live kan billederne blive slettet. 

 Tidsplan

 

 

Lørdag den

28. august

Stævneplads og

sekretariat åbner

Infomøde

Hestekontrol

starter

Start


Kl 1: 13+13+13 km

kl. 8:30

kl. 8:45

kl. 9:00

kl. 10:00

Kl 3: 13+13 km

kl. 9:30

kl. 9:45

kl. 10:00

kl. 11:00

Kl 5: 13 km

kl. 11:45

kl. 12:00

kl. 12:30

kl. 13:30


                                                                     Stævneplads