Det Sydfynske Alperidt

Velkomen til

Tarup-Davinde Forårsridt

Pogram


Torsdag den 13. og fredag den 14. maj

2021

Velkommen til ryttere, rytternes hjælpere, frivillige hjælpere og sponsorere  

 

 

Først vil vi gerne sige tusind tak til alle vores sponsorere, der har givet rigtig fine gaver, også stort tak til Tarup-Davinde I/S, Tarup-Davinde Rytterlaug, Islænderhesteklubben Skeifa og Tarup-Davinde Rytterlaug for at gøre det praktisk muligt at lave et Distance-Event i de smukke grusgrave.

Og ikke mindst til allersidst tusind tusind tak til de mange fantastiske frivillige hjælpere og alle de seje ryttere…..

Uden Jer, intet stævne.

 

Der vil være nye, måske endda lidt usikre og spændte ryttere. Derfor henstiller vi til tålmo­dighed og til at alle tager hensyn til hinanden.

 

Eventplads: Phønix-P Udlodgyden 52, Davinde, 5220 Odense SØ


Sekretariat:

Charlotte Nielsen 5363 3618

David beckwith 2053 2293

 

Hestesagkyndige:

Sofie Falslund, Amber Beckwith, Eva Therkildsen, Tina Henriksen, Willow Beckwith

 

Dyrlægevagt på stævnedagen:

Svendborg Dyrehospital 6221 6421


Ruteansvarlige:

Lotte Nielsen  5363 3618

 

Smed:

Der vil IKKE være en smed tilstede på pladsen.


Vagtlæge 7011 0707

Nærmeste skadestue Odense eller Svendborg.

 

Parkering:

Følg venligst anvisninger fra P-vag­terne.

 

 

!AL RIDNING PÅ STÆVNEPLADSEN SKAL FOREGÅ I SKRIDT!

 

EVENTS RETNINGSLINIER:


-Meld til start: Alle rytterne stoppes ved indkørsel til parkering, her får man anvist P-plads og man vil udleveret et hestekontrolkort.

MAX 6 personer i sekretariatet/cafeteriaet ad gangen. ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND I KLUBHUSET, med mindre de sidder ned.

Alle skal sende billede af hestepassets vaccinationsside sammen med tilmelding.


Startlister: Opdateres løbernde.


-Infomøde: Inden start samles alle rytterne i hver klasse til et informationsmøde, uden for Phønix-klubhus, hvor vi fortæller om ruterne og andre vigtige info. Der vil være sat tid af til spørgsmål.   

Tidspunkt for DIT infomøde fremgår længere nede i programmet. 

Oversigt over hvad der siges til infomødet ligger i en anden fane på hjemmesiden.


-Indledende hestekontrol: Efter infomødet tilses alle heste af en hestesagkyndig. Hesten fremvises kun med trense. De får målt puls og de mønstres i trav eller tølt hvorefter hesten godkendes til turen.

Rytteren /hjælperen må ikke bære sandaler ved hestekontrollen.

 

Man får IKKE udleveret nummervest. I stedet skrives nummeret på hesten i hestekontrol.

ALLE HESTE SKAL VÆRE GYLDYGT VACCINERET!


Start:

Man rider ud på sit starttidspunkt enten alene eller i en gruppe efter eget ønske. Dette skal meddeles i bemærkning ved tilmelding. Starttidstpunkt for klassen vil stå i programmet. Der vil være startpersonale til at hjælpe dig afsted.  Ruterne er tilrettelagt således at der ikke er behov for opvarmning inden start.


-Mål: Der vil være målpersonale til at tage imod dig og hjælpe dig videre. Du vil få et lille kort med din mål-tid som du skal medbringe videre til hestekontrollen.   

        

-Køling: I køleområdet tager du udstyr  af hesten, afkøler hesten og gør den klar til hestekontrol. 


 Afsluttende hestekontrol:

Rytteren melder til Vet-in/hestekontrol, inden for 20 minutter efter mål, hvor man afleverer sit mål-tids-kort. (Bruger man længere tid, gør det ikke at man udgår) Når man er kommet igennem Vet-in, så skal man trække sin hest rundt på en volte, alle i samme retning, indtil man bliver kaldt ind til hestekontrol. Hestesagkyndig tjekker puls, mærker på hesten og derefter fremvises hesten endnu engang i trav eller tølt. Hestens puls er ikke afgørende i vores distance-event. Det er kun muligt at 2 heste følges ad til hestekontrol hvis der er plads og den hestesagkyndige tillader det - og kun hvis den hest der venter, står roligt, så der ikke opstår farlige situationer.


 

Præmieoverrækkelse:

Uden hest, foran Phønix-klubhus. Alle diplomer og rosetter udleveres samlet når alle rytterne i klassen har  afsluttet ridtet.  Efter præmieoverrækkelsen forlader man pladsen så snart man kan.Opstilling af paddock er muligt. Men pladsen er forbeholdt til klasse 1 og 2. ALLE ANDRE BLIVER VED DERES HESTETRAILER SÅ MEGET AF TIDEN SOM MULIGT.

HUSK at rydde HELT op efter dig og din hest inden du forlader området.

Al møg skal fjernes  inden du tager hjem.

 

  

Mad:

Startprisen er inkl. toast, frugt, vand/sodavand og kaffe eller varm kakao.

MAX 6 personer i sekretariatet/cafeteriaet ad gangen. ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND I KLUBHUSET, med mindre de sidder ned.


Fotografering:

Der vil på dagen være fotografer til stede på pladsen og på ruten. Ønsker man ikke at bille­derne af en selv lægges ud til køb eller bruges offentligt bedes man venligst orientere sekre­tariatet om dette.

 

Beklædning og udstyr:

Beklædning er valgfrit, med enkelte vigtige regler.Ridehjelm er obligatorisk til hest - UNDER HELE STÆVNET. husk ny godkendelse VG1 eller EN 1384-2017. Hvis rytteren rider i sko uden hæl, skal der anvendes sikkerhedsstigbøjler.

 

Tag hensyn:

Til grusgravenes gæster….. Og ved passage af andre heste, skal der passeres i skridt med mindre det er aftalt at der passeres i et andet tempo. ALLE SKRIDT-ZONER SKAL OVERHOLDES


Hjælp:

Har man brug for at komme ind i grusgravene og hente en hest eller en rytter, så skal sekretari­atet kontaktes.

 


 

Corona-vejledning.


Klasserne fordeles så der er færrest ryttere på pladsen ad gangen. 


Følg anvisning ved parkering. 


Der vil er være ekstra håndsprit og papirservietter til at tørre hænder på toiletterne. Samt ekstra spritstationer fordelt på pladsen.


I hestekontrollen spittes hænder og stetoskop imellem hver hest.

 

ALLE SKAL SELV MEDBRINGE MUNDBIND.

 

Alle skal bære mundbind:  i sekretariat/klubhuset og MAX 4 personer ad gangen i huset, ud over vores personale. 

 

Ved symptomer på COVID-19 meldes afbud 

 Tidsplan

 

 

Klasse 

Stævneplads og

sekretariat åbner

Infomøde

Hestekontrol

starter

Start

Torsdag 13. maj

Kl 1: 13+13+13 km

kl. 8:45

kl. 9:15

kl. 9:30

kl. 10:00

Kl 2: 13+13 km

kl. 8:45

kl. 9:15

kl. 9:30

kl. 10:00

Kl 3: 13 km

kl. 9:45

kl. 10:15

kl. 10:30

kl. 11:00

Fredag 14. maj

Kl 4: 13 km

kl. 9:15

kl. 9:45

kl. 10:00

kl. 10:30

Kl 5: 13 km

kl. 10:00

kl. 10:30

kl. 10:45

kl. 11:15

LINK direkte til HVID RUTE 13 km på Alltrails.comIndretning af stævneplads, tidsplan, antal starter, stævnekoncept og vores coronaretningslinier er godkendt af Fyens Politi.


STÆVNEPLADS