Det Sydfynske Alperidt


Program

Tarup-Davinde

Pinse Ridt


Søndag den 5. juni

2022

Velkommen til ryttere, rytternes hjælpere, frivillige hjælpere og sponsorere  

 

 

Først vil vi gerne sige tusind tak til alle vores sponsorere, der har givet rigtig fine gaver, også stort tak til Tarup-Davinde I/S, Tarup-Davinde Rytterlaug, Islænderhesteklubben Skeifa og Tarup-Davinde Rytterlaug for at gøre det praktisk muligt at lave et Distance-Event i de smukke grusgrave.

Og ikke mindst til allersidst tusind tusind tak til de mange fantastiske frivillige hjælpere og alle de seje ryttere…..

Uden Jer, intet stævne.

 

Der vil være nye, måske endda lidt usikre og spændte ryttere. Derfor henstiller vi til tålmo­dighed og til at alle tager hensyn til hinanden.

 

Eventplads: Phønix-P Udlodgyden 52, Davinde, 5220 Odense SØ


Sekretariat:

Charlotte Nielsen 5363 3618

David beckwith 2053 2293

 

Hestesagkyndige:

Sofie Falslund og Amber Beckwith

 

Dyrlægevagt på stævnedagen:

Svendborg Dyrehospital 6221 6421


Ruteansvarlige:

Lotte Nielsen  5363 3618

 

Smed:

Der vil IKKE være en smed tilstede på pladsen.


Vagtlæge 7011 0707

Nærmeste skadestue Odense eller Svendborg.

 

Parkering:

Følg venligst anvisninger fra P-vag­terne.

 

 

!AL RIDNING PÅ STÆVNEPLADSEN SKAL FOREGÅ I SKRIDT!


-Meld til start: Alle rytterne stoppes ved indkørsel til parkering, her får man anvist P-plads og man vil udleveret et hestekontrolkort og en nummervest.


-Inden start samles alle rytterne i hver klasse til et  informationsmøde, hvor vi fortæller om ruterne og andre vigtige info. Der vil være sat tid af til spørgsmål.

Oversigt over hvad der siges til infomødet ligger i en anden fane på hjemmesiden.

Tiden for DIT infomøde findes i tabellen længere ned i programmet.


-Indledende hestekontrol: Efter infomødet tilses alle heste af en hestesagkyndig. Hesten fremvises kun med trense. De får målt puls og de mønstres i trav eller tølt hvorefter hesten godkendes til turen.


-Start: Man rider ud på sit starttidspunkt enten alene eller i en gruppe efter eget ønske. Starttidstpunkt for hver ekvipage står på startlisten.

VÆR OBS på at i tabellen her i programmet står klassens starttidspunkt MEN dit helt eget starttidspunkt står ved dit navn på startlisten.

Der vil være startpersonale til at hjælpe dig afsted. OVERHOLD dit starttidspunkt.

Ruterne er tilrettelagt således at der ikke er behov for opvarmning inden start.


-Mål: Der vil være målpersonale til at tage imod dig og hjælpe dig videre. 

        

-Køling: I køleområdet tager du udstyr  af hesten, afkøler hesten og gør den klar til hestekontrol. Der er en spand til hver hest, med startnummer på, brug KUN den. Har man brug for mere vand så kan spandene fyldes op fra vandhanen ved køkkenet.


-Afsluttende hestekontrol:

Rytteren melder til Vet-in som er indgangen til hestekontrollen, inden for 20 minutter efter mål.

(Bruger man længere tid, gør det ikke at man udgår) Når man er kommet igennem Vet-in, så skal man trække sin hest rundt på en volte, alle i samme retning, indtil man bliver kaldt ind til hestekontrol. Hestesagkyndig tjekker puls, mærker på hesten og derefter fremvises hesten endnu engang i trav eller tølt. Hestens puls er ikke afgørende i vores distance-event.


-Vær obs på de særlige konkurrenceregler i klasse 1, 2 og 3


I klasse 1 vinder den rytter der gennemfører med en ridetid tættest på 10 km/t.

Tiden udregnes efter at ruten er 20 km  og idealridetiden er præcis 120 minutter.

(Den reelle længde på ruten kan variere lidt fra de 20 km)

Der er en placering i klassen.


I klasse 2 vinder den rytter der gennemfører med en tid tættest på 10 km/t. 

Tiden udregnes efter at ruten er 13 km og idealridetiden er præcis 78 minutter.

(Den reelle længde på ruten kan variere lidt fra de 13 km)

Der er 3 placeringer i klassen.


I klasse 3  vinder den rytter der gennemfører med en tid tættest på 8 km/t

Tiden udregnes efter at ruten er 8 km og idealtiden er præcis 60 minutter.

(Den reelle længde på ruten kan variere lidt fra de 8 km)

Der er 2 placeringer i klassen.


Har de placerede ryttere  helt ens tid, så vinder ekvipagen med laveste puls i afsluttende hestekontrol.


På hele turen skal hestes rides fremad, man må ikke holde pauser og lave volter for at prøve at tilpasse sig idealtiden. ALLE skridtzoner skal overfoldes.


Ridetiden slutter når hesten går over målstregen.


Kan der ikke måles en puls under 64 inden for 20 minutter efter man er kommet i mål, bliver man ikke diskvalifiseret, man har bare ikke længere en mulighed for at blive blandt de placerede i konkurrencen, men man vil stadig modtage roset og diplom på at man har gennemført ridtet.


Det er kun muligt at 2 heste følges ad til hestekontrol hvis der er plads og den hestesagkyndige tillader det - og kun hvis den hest der venter, står roligt, så der ikke opstår farlige situationer.


-Præmieoverrækkelse: Uden hest, foran sekretariatet, når alle klassens ryttere er i mål og alle tider er registreret. Vi sørger for at alle får besked når vi er klar.

Alle vil få udleveret en roset og et diplom. 


 

-Paddock: Opstilling af paddock er muligt. Det vil også være muligt at leje en fast paddock for 50 kr.

Skriv til lotte12@live.dk hvis du ønsker dette.


-HUSK at rydde HELT op efter dig og din hest inden du forlader området.

Al møg skal fjernes  inden du tager hjem. :::DET ER SUPER VIGTIGT:::

 

  -Mad:

Startprisen er inkl. toast, frugt, vand/sodavand og kaffe eller varm kakao.

Man går bare i køkkenet og beder om mad når man har lyst.


-Fotografering:

Der vil på dagen være fotografer til stede på pladsen og på ruten. Ønsker man ikke at bille­derne af en selv lægges ud til køb eller bruges offentligt bedes man venligst orientere sekre­tariatet om dette.

 

-Beklædning og udstyr:

Beklædning er valgfrit, med enkelte vigtige regler.Ridehjelm er obligatorisk til hest - UNDER HELE STÆVNET. husk ny godkendelse VG1 eller EN 1384-2017. Hvis rytteren rider i sko uden hæl, skal der anvendes sikkerhedsstigbøjler.

 

-Tag hensyn:

Til grusgravenes gæster….. Og ved passage af andre heste, skal der passeres i skridt med mindre det er aftalt at der passeres i et andet tempo. ALLE SKRIDT-ZONER SKAL OVERHOLDES


-Hjælp:

Har man brug for at komme ind i grusgravene og hente en hest eller en rytter, så skal sekretari­atet kontaktes.

 


 Tidsplan

 

 

Klasse 

Stævneplads og

sekretariat åbner

Infomøde

Hestekontrol

starter

Start

Kl. 1

kl. 10:00

kl. 10:15

kl. 10:30


kl. 11:00


Kl. 4 KÆPHESTE

kl. 10:00

kl. 10:30

kl. 10:45


kl. 11:15


Kl. 2 

kl. 10:15

kl. 10:45

kl. 11:00


kl. 11:45


kl. 3

kl. 10:15

kl. 10:45

kl. 11:30


kl. 12:30


 Direkte LINK til ruterne på Alltrails.com
STÆVNEPLADS