Det Sydfynske Alperidt


PROGRAM


Det Sydfynske Alperidt MINI

Lørdag den 30. april 2022

Velkommen til ryttere, rytternes hjælpere, frivillige hjælpere og sponsorere  

 

 

Først vil vi gerne sige tusind tak til vores to sponsorere, Gårdbutikken Dyrernes verden og Danish Agro - Højby, der har været med til at give rigtig flotte gaver til alle deltagerne.

Stort tak til alle lodsejerne, som har skabt fantastiske rideruter i det sydfynske.

Og sidst, men ikke mindst, tusind tusind tak til de fantastiske frivillige hjælpere og alle de seje ryttere…..

Uden Jer, intet stævne.


Men 28 startende ekvipager i klasserne 3 x 8 km, 2 x 8 km og 1 x 8 km  og en 3,5 km kæphesteklasse, vil der være ryttere i alle katagorier på pladsen. Der vil være både "gamle" og garvede og helt nye, måske endda lidt usikre og spændte ryttere. Vi henstiller til tålmodighed og at alle tager hensyn til hinanden. Der er ikke behov for opvarmning da ruten starter med en skridtzone. AL ridning på pladsen skal foregå i SKRIDT.

 

Stævneplads: Holstenshuus Gods, bag avlsgården.

Slotsalleen 9, 5600 Fåborg 


Sekretariat:

Charlotte Nielsen 5363 3618

David beckwith 2053 2293

 

Hestesagkyndige:

Sofie Falslund, Ellen Korsgaard


Dyrlæge:

Ellen Korgsgaard

 

Dyrlægevagt på stævnedagen:

Svendborg Dyrehospital 6221 6421


Ruteansvarlige:

Charlotte Nielsen  5363 3618

 

Smed:

Der vil IKKE være en smed tilstede på pladsen.


Vagtlæge 7011 0707

Nærmeste skadestue Odense eller Svendborg.

 

Parkering:

Følg venligst anvisninger fra P-vag­terne.

 

 

!AL RIDNING PÅ STÆVNEPLADSEN SKAL FOREGÅ I SKRIDT!

 


-Meld til start: Alle rytterne stoppes ved indkørsel til parkering, her får man anvist P-plads.

Derefter melder man til start i sekretariatet, hvor man får udleveret et hestekontrolkort og en nummervest.


-Inden start samles alle rytterne i hver klasse til et  informationsmøde, hvor vi fortæller om ruterne og andre vigtige info. Der vil være sat tid af til spørgsmål.

Tidspunkt for DIT infomøde vil fremgå længere nede i programmet.


-Indledende hestekontrol: Efter infomødet tilses alle heste af en hestesagkyndig. Hesten fremvises kun med trense. De får målt puls og de mønstres i trav eller tølt hvorefter hesten godkendes til turen. 


-Start: Man rider ud på sit starttidspunkt enten alene eller i en gruppe efter eget ønske.  Klasse 4 rides som massestart, dvs at alle starter på samme tid.  Starttidstpunkt for klassen vil stå i programmet. Der vil være startpersonale til at hjælpe dig afsted. OVERHOLD dit starttidspunkt.


-Mål: Der vil være målpersonale til at tage imod dig og hjælpe dig videre.   

        

-Køling: I køleområdet tager du udstyr  af hesten, afkøler hesten og gør den klar til hestekontrol.


-Afsluttende hestekontrol: Rytteren melder til hestekontrol (ved den hjælper der står ved VET-IN) inden for 20 minutter efter mål. (bruger man længere tid, gør det ikke at man udgår) Hestesagkyndig/dyrlæge tjekker puls, mærker på hesten og derefter fremvises hesten endnu engang i trav eller tølt. Hestens puls er ikke afgørende i vores distanceridt. 


-Præmieoverrækkelse: Uden hest, foran sekretariatet, når alle klassens ryttere er i mål og alle tider er registreret.

Alle vil få udleveret en roset og et diplom.


Der er Ikke krav om rytterlicens for at deltage. Alle deltagere samler point til vores CUP 2021-2022. Man kan ikke udgå, alle gennemfører. Høj puls, fremvisning i tølt, eller overskridelse af gænse tider registreres ikke som diskvalifikation. Vi har fokus på læring og en god oplevelse. 


Paddock: Der er IKKE mulighed for opstilling af paddock. 


Vand: Der vil være vand på stævnepladsen. Og der er opstillet en spand med startnummer til hver deltager. MEDBRING GERNE DIN EGEN EKSTRA SPAND.


Vandpost på ruten:  Der er IKKE vandpost på ruten.


Hjælperbiler: Man er velkommen til at køre ud på ruten for at være crew. Eneste mulige sted hvor man kan mødes med sin rytter er hvor ruten krydser asfaltvejen lige før Nyhavevej 35. 

  !!! DER MÅ IKKE KØRES I SKOVEN !!!


Beklædning og udstyr:

Beklædning er valgfrit, med enkelte vigtige regler. Ridehjelm er obligatorisk til hest. -UNDER HELE STÆVNET. 

Hvis rytteren ridder i sko uden hæl, skal der anvendes sikkerhedsstigbøjler.


Ansvar: Ridtet er åbent for ryttere fra hele Danmark. ALLE heste skal have gyldig vaccination. Al ridning er på eget ansvar. Det Sydfynske Alperidt hæfter ikke for sygdom, uheld eller tyveri i forbindelse med ridtet.


Tag hensyn: Til skovens andre gæster. Og ved passage af andre heste og kæpheste, skal der passeres i skridt, med mindre det aftales, at der kan passeres i andet tempo.


ALLE SKRIDT-ZONER SKAL OVERHOLDES.


Hjælp: Har man brug for at komme ind i skoven og hente en hest eller rytter, så skal sekretariatet kontaktes.


Mad: Der serveres en sandwich, vand, frugt, muslibar, kaffe eller varm kakao, som man selv afhenter når man har lyst. Maden er inklusiv i prisen, der kan tilkøbes til hjælpere og familie for 30 kr. pr. person.


Foto: Ved tilmelding til stævnet gives der samtygge til at resultatet registreres og offentliggøres. Man kan til enhver tid anmode om indsigt i de oplysninger ridtet har om den enkelte samt kræve urigtige oplysninger korrigeret. Desuden gives der samtygge til fotografering i forbindelse med ridtet og til at fotografierne benyttes. Ved henvendelse til lotte12@live kan billederne blive slettet. 

 Tidsplan

 

 

Lørdag den

30. april

Stævneplads og

sekretariat åbner

Infomøde

Hestekontrol

starter

Start


Kl 1: 8+8+8 km

kl. 9:15

kl. 9:30

kl. 9:45

kl. 10:30

Kl 2: 8+8 km

kl. 9:45

kl. 10:00

kl. 10:15

kl. 11:00

Kl 3: 8 km

kl. 10:15

kl. 10:45

kl. 11:00

kl. 11:40

Kl 4: 3,5 km

kl. 10:15

kl. 11:00

kl. 11:15

kl. 11:45

                                                                     Stævneplads