Det Sydfynske Alperidt

Velkomen til

Tarup-Davinde

Halloween Ridt

Program


Lørdag den 22. oktober

2022

Velkommen til ryttere, rytternes hjælpere, frivillige hjælpere og sponsorere  

 

 

Først vil vi gerne sige tusind tak til alle vores sponsorere, der har givet rigtig fine gaver, også stort tak til Tarup-Davinde I/S, Tarup-Davinde Rytterlaug, Islænderhesteklubben Skeifa og Tarup-Davinde Rytterlaug for at gøre det praktisk muligt at lave et Distance-Event i de smukke grusgrave.

Og ikke mindst til allersidst tusind tusind tak til de fantastiske frivillige hjælpere og alle de seje ryttere…..

Uden Jer, intet stævne.

 

Der vil være nye, måske endda lidt usikre og spændte ryttere. Derfor henstiller vi til tålmo­dighed og til at alle tager hensyn til hinanden.

 

Eventplads: Phønix-P Udlodgyden 52, Davinde, 5220 Odense SØ


Sekretariat:

Charlotte Nielsen 5363 3618

David beckwith 2053 2293

 

Hestesagkyndige:

Amber Beckwith og Anne-Mette Jorck-Jorckston

 

Dyrlægevagt på stævnedagen:

Ringe Dyrlæge klinik 6262 1065


Ruteansvarlige:

Lotte Nielsen  5363 3618

 

Smed:

Der vil IKKE være en smed tilstede på pladsen.


Vagtlæge 7011 0707

Nærmeste skadestue Odense eller Svendborg.

 

Parkering:

Følg venligst anvisninger fra P-vag­terne.

 

 

!AL RIDNING PÅ STÆVNEPLADSEN SKAL FOREGÅ I SKRIDT!


-Meld til start: Alle rytterne stoppes ved indkørsel til parkering, her får man anvist P-plads og man vil udleveret et hestekontrolkort og en nummervest.


-Inden start samles alle rytterne i hver klasse til et  informationsmøde, hvor vi fortæller om ruterne og andre vigtige info. Der vil være sat tid af til spørgsmål.

Oversigt over hvad der siges til infomødet ligger i en anden fane på hjemmesiden.

Tiden for DIT infomøde findes i tabellen længere ned i programmet.


-Indledende hestekontrol: Efter infomødet tilses alle heste af en hestesagkyndig. Hesten fremvises kun med trense. De får målt puls og de mønstres i trav eller tølt hvorefter hesten godkendes til turen.


-Start: Man rider ud på sit starttidspunkt enten alene eller i en gruppe efter eget ønske. Dette skal meddeles ved tilmelding. Starttidstpunkt for hver ekvipage står på startlisten. Der vil være startpersonale til at hjælpe dig afsted. OVERHOLD dit starttidspunkt.

Ruterne er tilrettelagt således at der ikke er behov for opvarmning inden start.


-Mål: Der vil være målpersonale til at tage imod dig og hjælpe dig videre. 

Du vil få et lille kort med din mål-tid som du skal medbringe videre til Vet-In.   

        

-Køling: I køleområdet tager du udstyr  af hesten, afkøler hesten og gør den klar til hestekontrol. Der er en spand til hver hest, med startnummer på, brug KUN den. Har man brug for mere vand så kan spandene fyldes op fra vandhanen ved køkkenet.


 -Afsluttende hestekontrol:

Rytteren melder til Vet-in som er indgangen til hestekontrollen,  hvor man afleverer sit mål-tids-kort. Man skal melde sig i Vet-In senest 20 min efter man har redet over målstregen.  (Bruger man længere tid, gør det ikke at man udgår) Når man er kommet igennem Vet-in, så skal man trække sin hest rundt på en volte, alle i samme retning, indtil man bliver kaldt ind til hestekontrol. Hestesagkyndig tjekker puls, mærker på hesten og derefter fremvises hesten endnu engang i trav eller tølt. Hestens puls er ikke afgørende i vores distance-event. Men vær obs på de særlige konkurrenceregler. Det er kun muligt at 2 heste følges ad til hestekontrol hvis der er plads og den hestesagkyndige tillader det - og kun hvis den hest der venter, står roligt, så der ikke opstår farlige situationer.


-I klasse 1, 2 og 3 skal der rides flere loops:

HUSK::::: Ridetiden efter hvert loop slutter først når hesten går igennem Vet-in og altså ikke når den går over målstregen. Efter sidste loop slutter ridetiden når der rides over målstregen.


-Præmieoverrækkelse: Uden hest, foran sekretariatet, når alle klassens ryttere er i mål og alle tider er registreret.

Alle vil få udleveret en roset og et diplom. 


-Særlige konkurrenceregler: I hver klasse rides der om tre placeringer.

I klasse 1 og 2  vinder de ryttere der gennemfører med en sammenlagt tid tættest på 10 km/t. 

I klasse 3 og 4  vinder de ryttere der gennemfører med en sammenlagt tid tættest på 8 km/t


For at gøre konkurrencen fair, så skal hestens puls efter hvert loop være under 64 inden tiden for loopet kan registreres.

Det betyder at fremvises hesten med en højere puls end 64 skal den ud og holde lidt mere pause og derefter vil man få en ny fremvisning og derfor også en ny tidsregistrering, som tillægges ridetiden.

Efter hvert loop skal pulsen være under 64 senest 20 minutter efter mål-tiden for at ridtet kan være en del af konkurrencen. 

Kan der ikke måles en puls under 64, bliver man ikke diskvalifiseret, man har bare ikke længere en mulighed for at blive blandt de placerede i konkurrencen, men man vil stadig modtage roset og diplom på at man har gennemført ridtet.

 

-Paddock: Opstilling af paddock er muligt. Det vil også være muligt at leje en fast paddock for 50 kr. Der er kun 8 paddocks og de er forbeholdt de ryttere dere skal ride flere loops.

Skriv til lotte12@live.dk hvis du ønsker dette.


-HUSK at rydde HELT op efter dig og din hest inden du forlader området.

Al møg skal fjernes  inden du tager hjem. :::DET ER SUPER VIGTIGT:::

 

  -Mad:

Startprisen er inkl. toast,  vand/sodavand og kaffe eller varm kakao.

Man går bare i køkkenet og beder om mad når man har lyst.


-Fotografering:

Der vil på dagen blive taget billeder. Ønsker man ikke at bille­derne af en selv bruges offentligt bedes man venligst orientere sekre­tariatet om dette.

 

-Beklædning og udstyr:

Beklædning er valgfrit, med enkelte vigtige regler.Ridehjelm er obligatorisk til hest - UNDER HELE STÆVNET. husk ny godkendelse VG1 eller EN 1384-2017. Hvis rytteren rider i sko uden hæl, skal der anvendes sikkerhedsstigbøjler.

 

-Tag hensyn:

Til grusgravenes gæster….. Og ved passage af andre heste, skal der passeres i skridt med mindre det er aftalt at der passeres i et andet tempo. ALLE SKRIDT-ZONER SKAL OVERHOLDES


-Hjælp:

Har man brug for at komme ind i grusgravene og hente en hest eller en rytter, så skal sekretari­atet kontaktes.

 


 Tidsplan

 

 

Klasse 

Stævneplads og

sekretariat åbner

Infomøde

Hestekontrol

starter

Start


Kl. 1-2-3


kl. 8:00

kl. 8:15

kl. 8:30

kl. 1 - 9:15

Kl. 2 - 9:30

Kl. 3 - 9:45


Kl. 4


kl. 8:30

kl. 9:00

kl. 9:15

kl. 10:15

LINK direkte til ruten på Alltrail.com
STÆVNEPLADS