Det Sydfynske Alperidt

Om "Det Sydfynske Alperidt".


I 2018 etablerede vi arbejdsgruppen "Det Sydfynske Alperidt" ud fra et stort ønske om at styrke distancesporten i Danmark, ved at lave nogle nye distancestævner på Fyn.
Siden da er det blevet til mange forskellige ridt i både Svanninge Bakker og Tarup-Davinde Grusgrave, og senest er der desuden opstået et samarbejde med en arbejdsgruppe på Sjælland, og dermed også ridt dér.

De to første år lavede vi ridt med klubber under DRF som værter.
Siden da har vi afholdt ridt alene som arbejdsgruppe, og således uden en værtsklub.


To år i træk arrangerede vi ridtet "Det Sydfynske Alperidt" under DRF´s reglement.
Der var dog nogle ting i DRF's reglement, der for os virkede som en bremseklods for udviklingen af distanceridning i Danmark, og vi følte at der var behov for ændringer hvis sporten skulle tiltrække flere ryttere.
Det er vores opfattelse at det er nødvendigt at være åbne overfor nye idéer og tiltag, hvis der skal trækkes flere ryttere til distancesporten, og da vi oplevede at det var vanskeligt at få en frugtbar dialog med rideforbundet, traf vi en beslutning om at lave vores ridt udenfor DRF.


Vi har nu afprøvet denne måde at lave ridt på gennem flere år, med mange forskellige typer ridt, og det er vores vurdering at ridt med dén opbygning, som vi nu tilbyder, giver god grobund for at tiltrække nye ryttere.
Ligeledes ser vi at flere af "vores" nye ryttere er begyndt at ride pointgivende klasser under DRF, og det er vi rigtig glade for, da det jo netop er vores ønske at kunne trække flere ryttere til distancesporten.


Ridt under 40 km - uden et regulært reglement - giver mulighed for at skabe en positiv opmærksomhed på distance.
På denne måde får stævnearrangørerne mulighed for at kunne gennemføre deres ridt med meget få tilmeldinger, da de meget tunge udgifter til dommer, dyrlæger, TD`er - og deres transport - kan reduceres kraftigt.

En af vores mærkesager er - og har hele tiden været - tilliden til at rytterne selv er opmærksomme på, om deres heste er klar til ridtet.

Vi har haft rigtigt mange heste igennem Hestekontrol til vores ridt, hvor vores dygtige og erfarne team af hestesagkyndige har tilset hestene, og ved hvert eneste ridt har vi set rytterne være opmærksomme på deres heste og, om nødvendigt, trække sig inden endt ridt, eller framelde af forskellige årsager, for at passe på deres heste.
Alle ryttere har fuldt ud levet op til vores tillid til at de, ved deltagelse i de kortere klasser, selv kan finde ud af at tage vare på deres heste, og vi er derfor fuldt ud trygge ved at der ikke er dyrlæger til stede ved ikke-pointgivende ridt, under 40 km.


Når dette så er sagt, er det samtidig meget vigtigt for os at slå fast, at vi er store fortalere for DRF's reglement i de pointgivende klasser - altså klasser over 40 km - hvor der rides længere og konkurrencen begynder at blive hårdere.
Da er situationen en helt anden og derfor skal der også stilles større krav til både arrangører og ryttere - særligt for at passe på hestene.


Vi oplever at der er et behov for en alternativ mulighed for opbygning af stævner, og det er derfor vores målsætning at dette dynamiske koncept kan fungere som et supplement til at styrke distancesporten under DRF.


Igennem vores arbejde som arrangører, ser vi en mulighed for at der lokalt kan laves mange mindre distanceridt, flere steder i landet - også gerne i samme weekend - for at give så mange ryttere som muligt, en chance for at ride distance, uden at de skal køre flere hundrede kilometer for at ride en klasse på 10 kilometer.


I arbejdsgruppen ser vi Således frem til at fortsætte med nye, sjove, spændende og anderledes tiltag, for at en masse nye ryttere kan få øjnene op for vores fantastiske disciplin.Praktisk og økonomisk:


"Det Sydfynske Alperidt" havde i 2018 udgifter for lige knap 17.000 kr. alene til dyrlæger, officials og deres transport.
Vi syntes at det var et temmelig stort beløb, som vi følte kunne anvendes meget bedre til f.eks. forbedring af rideruter, distancedage og andre spændende tiltag, til gavn og glæde for rytterne, og dermed for distancesporten i Danmark.

At lave et ordinært distanceridt under DRF er omkostningsfuldt - med store økonomiske poster - og samtidig er det et meget omfattende arbejde med mange opgaver.
For nye stævnearrangører skal der tænkes i planlægning og opsætning af ruter, print af bestemte, påkrævede dokumenter og mange, mange andre arbejdsopgaver.
På selve stævnedagen skal der bruges mange hjælpere, for overhovedet at kunne gennemføre ridtet.


Alle detaljer skal leve op til reglementet, og der er rigtig meget, at sætte sig ind i - særligt for nye arrangører.
Der findes en fantastisk stævnemanual, til planlægningen af et distanceridt, men det betyder ikke at det er let at være ny stævnearrangør, da man - helt naturligt - risikerer at begå fejl, i forhold til reglementet, hvilket medfører kritik fra DRF's officials.
Det kan tage lysten fra selv den mest positive arrangør, hvis man oplever at få kritik, grundet små begynderfejl.
Det er vores opfattelse at dette er endnu en udfordring, i forhold til at fremme distancesporten, da stævnearrangører - særligt nye - let kan opleve at det er for uoverskueligt og svært.


Afholdelse af ridt under 40 km, efter et koncept uden et egentligt reglement, betyder, at selv mindre klubber - eller private - over hele landet, vil kunne udbyde mange små distanceridt, med færre deltagere, så rigtig mange ryttere får mulighed for at snuse til distancesporten.


Vi har med succes arrangeret klasser under 40 km, med helt op til fire loops, og ligeledes idealtidsklasser med mere end ét loop.
Det har været spændende, nye tiltag som rytterne har taget rigtig godt imod, og bestemt en positiv udvikling af vores koncept, der har givet rytterne mulighed for at smage lidt på hvordan distanceklasser med flere loops foregår, selv om man ikke har en hest, der egner sig til at gå 40+ km.
Det har også givet mulighed for at ryttere kan komme med unge eller urutinerede heste, for at træne "Vet" og ridning af flere loops.


Vi afprøver jævnligt nye idéer, og samarbejder gerne med andre arrangører, der måtte ønske at afprøve konceptet for distanceridning.
Det er vores ønske at vi på denne måde kan medvirke til at gøre det lettere at være ny i sporten - uanset om man er arrangør eller rytter.