Det Sydfynske Alperidt

Velkomen til

Tarup-Davinde Juleridt

Program


lørdag den 12. og søndag den 13. december

2020

Velkommen til ryttere, rytternes hjælpere, frivillige hjælpere og sponsorere  

 

 

Først vil vi gerne sige tusind tak til alle vores sponsorere, der har været med til at give rigtig flotte præmier til vinderne af vores NISSE-udklædningskonkurrence.

Stort tak til Tarup-Davinde I/S, Tarup-Davinde Rytterlaug, Islænderhesteklubben Skeifa og Tarup-Davinde Rytterlaug for at gøre det praktisk muligt at lave et Distance-Event i de smukke grusgrave.

Og ikke mindst til allersidst tusind tusind tak til de mange fantastiske frivillige hjælpere og alle de seje ryttere…..

Uden Jer, intet stævne.

 

Der vil være nye, måske endda lidt usikre og spændte ryttere. Derfor henstiller vi til tålmo­dighed og til at alle tager hensyn til hinanden.

 

Eventplads: Phønix-P Udlodgyden 52, Davinde, 5220 Odense SØ


Sekretariat:

Charlotte Nielsen 5363 3618

David beckwith 2053 2293

 

Hestesagkyndige:

Amber Beckwith (5377 3618)

 

Dyrlægevagt på stævnedagen:

Svendborg Dyrehospital 6221 6421


Ruteansvarlige:

Lotte Nielsen  5363 3618

 

Smed:

Der vil IKKE være en smed tilstede på pladsen.


Vagtlæge 7011 0707

Nærmeste skadestue Odense eller Svendborg.

 

Parkering:

Følg venligst anvisninger fra P-vag­terne.

 

 

!AL RIDNING PÅ STÆVNEPLADSEN SKAL FOREGÅ I SKRIDT!

 

EVENTS RETNINGSLINIER:


!!Hesten SKAL blive i traileren indtil hestekontrollen starter for hver enkelt klasse!!

 

Meld til start: Alle rytterne skal melde til start i sekretariatet ved ankomst her får man udleveret et hestekontrolkort. MAX 2 ryttere i sekretariatet ad gangen. ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND.

Alle skal sende billede af hestepassets vaccinationsside sammen med tilmelding.

Man får IKKE udleveret nummervest. I stedet skrives nummeret på hesten i hestekontrol.

ALLE HESTE SKAL VÆRE GYLDYGT VACCINERET!

 

Startlister:

Opdaterede startliser opdateres løbernde.

 

Infomøde: Vinderen af vores NISSE-RYTTER udklædnings konkurrence vælges.

Inden start samles alle rytterne i hver klasse til et informationsmøde, uden for Phønix-klubhus, hvor vi fortæller om ruterne og andre vigtige info. Der vil være sat tid af til spørgsmål.  ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND OG HOLDE AFSTAND. KUN RYTTERE MÅ KOMME TIL INFOMØDE.  Oversigt over hvad der siges til infomødet kommer senere på hjemmesiden.

Tidspunkt for DIT infomøde vil fremgå i tidsplanen nederst i programmet.


Indledende hestekontrol:

Efter infomødet tilses alle heste af en hestesagkyndig. Hesten fremvises kun med trense. De får målt puls og de mønstres i trav eller tølt hvorefter hesten godkendes til turen. Rytteren /hjælperen må ikke bære sandaler ved hestekontrollen. ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND TIL KONTROLLEN.

 

Start:

Man rider ud på sit starttidspunkt enten alene eller i en gruppe efter eget ønske. Dette skal meddeles i bemærkning ved tilmelding. Starttidstpunkt for klassen vil stå i programmet. Der vil være startpersonale til at hjælpe dig afsted.  Ruterne er tilrettelagt således at der ikke er behov for opvarmning inden start.

 

Mål:

Ved mål er der personale der tager imod dig og hjælper dig videre. Du modtager et målkort hvor måltid er noteret, dette kort skal du medbringe og aflevere ved Vet-in/hestekontrol.

 

Køling:

I køleområdet tager du udstyr af hesten, afkøler hesten og gør den klar til hestekontrol. ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND I KØLEOMRÅDET.

 

Afsluttende hestekontrol:

Rytteren melder til Vet-in/hestekontrol, inden for 20 minutter efter mål, hvor man afleverer sit mål-tids-kort. (Bruger man længere tid, gør det ikke at man udgår) Når man er kommet igennem Vet-in, så skal man trække sin hest rundt på en volte, alle i samme retning, indtil man bliver kaldt ind til hestekontrol. Hestesagkyndig tjekker puls, mærker på hesten og derefter fremvises hesten endnu engang i trav eller tølt. Hestens puls er ikke afgørende i vores distance-event. Det er kun muligt at 2 heste følges ad til hestekontrol hvis der er plads og den hestesagkyndige tillader det - og kun hvis den hest der venter, står roligt, så der ikke opstår farlige situationer. ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND I VET-IN OMRÅDET OG I HESTEKONTROLLEN.


 

Præmieoverrækkelse:

Uden hest, i Phønix-klubhus. Alle diplomer og rosetter udleveres individuelt så snart rytteren er klar efter afsluttet ridt. MAX 2 PERSONER I SEKRETARIATET AD GANGEN. ALLE SKAL BÆRE MUNDBIND. Efter præmieoverrækkelsen forlader man pladsen så snart man kan.

 

Paddock:

Opstilling af paddock er IKKE muligt. ALLE BLIVER VED SIN HESTETRAILER SÅ MEGET AF TIDEN SOM MULIGT.

HUSK at rydde HELT op efter dig og din hest inden du forlader området.

Al møg skal fjernes  inden du tager hjem.

 

  

Mad:

Startprisen er inkl. toast, æbleskiver, gløgg eller varm kakao.På grund af  Coronarestriktionerne vil disse julegodter uddeles gennem vinduet fra køkkenet. Man går bare derop når man er klar til at spise og tager maden med tilbage til sin trailer..

Fotografering:

Der vil på dagen være fotografer til stede på pladsen og på ruten. Ønsker man ikke at bille­derne af en selv lægges ud til køb eller bruges offentligt bedes man venligst orientere sekre­tariatet om dette.

 

Beklædning og udstyr:

Beklædning er valgfrit, med enkelte vigtige regler.Ridehjelm er obligatorisk til hest - UNDER HELE STÆVNET. husk ny godkendelse VG1 eller EN 1384-2017. Hvis rytteren rider i sko uden hæl, skal der anvendes sikkerhedsstigbøjler.

 

Tag hensyn:

Til grusgravenes gæster….. Og ved passage af andre heste, skal der passeres i skridt med mindre det er aftalt at der passeres i et andet tempo. ALLE SKRIDT-ZONER SKAL OVERHOLDES


Hjælp:

Har man brug for at komme ind i grusgravene og hente en hest eller en rytter, så skal sekretari­atet kontaktes.

 


 

Corona-vejledning.


Klasserne fordeles så der er færrest ryttere på pladsen ad gangen. MAX 1 hjælper pr. rytter.


Følg anvisning ved parkering. ALLE heste skal bindes på venstre side af traileren ved opsadling.


Der vil er være ekstra håndsprit og papirservietter til at tørre hænder på toiletterne. Samt ekstra spritstationer fordelt på pladsen.


Alt papirarbejde samt pakning af sponsorposer sker iført handsker og mundbind.


I hestekontrollen spittes hænder og stetoskop imellem hver hest.

 

ALLE SKAL SELV MEDBRINGE MUNDBIND.

 

Alle skal bære mundbind: (vores personale bærer mundbind og er obs på ekstra afspritning)


  -  i sekretariat/klubhuset og MAX 2 personer ad gangen i huset, ud over vores personale.

  -  til infomøderne. Kun ryttere må møde op til infomødet og der holdes 2 mtr afstand.

  -  ved hestekontrollen

  -  efter målgang (masken påføres umidelbart efter afsidning)

  -  i  køleområdet

  -  til Vet-in 

  -  i  startområdet (gælder ikke ryttere til hest)

  -  ved præmieoverrækkelsen

 

 

Ved symptomer på COVID-19 meldes afbud 

 Tidsplan

 

 

Klasse 

Stævneplads og

sekretariat åbner

Infomøde

Hestekontrol

starter

Start

Lørdag 12/12

1A - 13 km

kl. 8:45

kl. 9:15

kl. 9:30

kl. 10:00

1B - 13 km

kl. 9:15

kl. 9:45

kl. 10:00

kl. 10:30

1C - 13 km

kl. 9:45

kl. 10:15

kl. 10:30

kl. 11:00

Søndag 13/12

2A - 13 km

kl. 9:15

kl. 9:45

kl. 10:00

kl. 10:30

2B - 13 km

kl. 9:45

kl. 10:15

kl. 10:30

kl. 11:00

LINK direkte til HVID RUTE 13 km på Alltrails.comIndretning af stævneplads, tidsplan, antal starter, stævnekoncept og vores coronaretningslinier er godkendt af Fyens Politi.


STÆVNEPLADS