Det Sydfynske Alperidt

Valdemarskilde Ridt

lørdag den 1. april 2023


PROGRAM 

Velkommen til ryttere, rytternes hjælpere, frivillige hjælpere og sponsorer.


Først vil vi gerne sige tusind tak til alle vores sponsorer, der har været med til at give rigtig flotte gaver.

Ikke mindst tusind tusind tak til de mange frivillige hjælpere og alle de seje ryttere…..

Uden Jer, intet stævne.


Der vil være nye, måske endda lidt usikre og spændte ryttere. Derfor henstiller vi til tålmo­dighed og til at alle tager hensyn til hinanden.STÆVNEPLADS Parcelgårdsvej 14 A, 4200 Slagelse.

Kørsel fra frakørsel 39 via Grønningen

Kørsel fra frakørsel 38 via Nykobbelvej


VIGTIGT følg anvisning pga BLINDE VEJE - TJEK KRAK


Vi garanterer at deltagerne vil få en særlig oplevelse, da ridtet bl.a. foregår i et område hvor offentligheden normalt ikke må ride.

Alle ruter ligger i varieret terræn, med både kørefaste grus-skovveje og kampvognsspor, hvor der kan være både blødt og ujævnt.


Det KAN forekomme, at skydebanen, der ligger tæt på stævnepladsen bliver brugt på dagen - vær derfor OBS på, at der kan lyde skud ret tæt på.....


OVERHOLD VENLIGST TIDERNE I PROGRAMMET

'
ONLINE KLASSE


Du skal dokumentere dit onlineridt i kæden (der kommer til april) på Facebooksiden, med et billede af din hest og dig på turen.

Du må ride i hele april.Skriv hvor I har redet og gerne lidt om jeres tur, samt et billede at rute registreringen.Brug evt. Equilab, MapMyRun eller Alltrails.

Alle deltagere modtager en smuk roset og et diplom som fremsendes i begyndelsen af maj 2023😍.Sekretariat:

Charlotte Nielsen 5363 3618

David beckwith 2053 2293

Nete Prahl-Lauersen 2577 0700


Hestesagkyndige:

Amber Beckwith og Anne-Mette Jorck-Jorckston


Dyrlægevagt på stævnedagen:

Vestermose Dyreklinik 5365 6313


Ruteansvarlige:

Nete Prahl-Lauersen 2577 0700


Smed:

Der vil IKKE være en smed tilstede på pladsen.


Vagtlæge 1818

Nærmeste skadestue Slagelse Sygehus Ring 1818


Parkering:

Følg venligst anvisninger fra P-vag­terne. VIGTIGT!!!AL RIDNING PÅ STÆVNEPLADSEN SKAL FOREGÅ I SKRIDT!


Retningslinier for ridt


-Ankomst: Alle rytterne stoppes ved indkørsel til parkering, her får man anvist P-plads


-Meld ankomst: I sekretariatet, der ligger ved "barakkerne" og toiletterne.

Her får du udleveret et hestekontrolkort og en nummervest.


-Inden start samles alle rytterne i hver klasse til et informationsmøde, hvor vi fortæller om ruterne og andre vigtige info. Der vil være sat tid af til spørgsmål.

Tidspunkt for DIT infomøde vil fremgå af programmet, son du kan finde i tabellen ovenfor.


-Indledende hestekontrol: Efter infomødet tilses alle heste af en hestesagkyndig. Hesten fremvises kun med trense. Den får målt puls og mønstres i trav eller tølt hvorefter den godkendes til turen.


-Start: Man rider ud på sit starttidspunkt enten alene eller i en gruppe efter eget ønske. Dette ses på startlisten.

Starttidspunkt for klassen vil stå i tabellen ovenfor.

Der vil være startpersonale til at hjælpe dig afsted. OVERHOLD dit starttidspunkt.

Ruterne er tilrettelagt således at der ikke er behov for opvarmning inden start.


-Crew-points: Da man IKKE må køre i skoven, er der INGEN crew-points på ruterne. Men der findes en vandpost på  ruten.


-Mål: Der vil være målpersonale til at tage imod dig og hjælpe dig videre.


-Køling: I køleområdet tager du udstyr af hesten, afkøler hesten og gør den klar til hestekontrol.

Der er en spand til hver hest, med startnummer på, brug KUN den. Har man brug for mere vand så kan spandene fyldes op fra baljerne på kølepladsen.


-Afsluttende hestekontrol: Rytteren melder til hestekontrol inden for 20 minutter efter mål. (bruger man længere tid, gør det ikke at man udgår. )

Når man er kommet igennem Vet-in, så skal man trække sin hest rundt på en volte, alle i samme retning, indtil man bliver kaldt ind til hestekontrol.

Hestesagkyndig tjekker puls, mærker på hesten og derefter fremvises hesten endnu engang i trav eller tølt.

Det er kun muligt at 2 heste følges ad til hestekontrol hvis der er plads og den hestesagkyndige tillader det - og kun hvis den hest der venter, står roligt, så der ikke opstår farlige situationer.

Hestens puls er ikke afgørende i vores distance-ridt.

Heste der skual ud på flere loops kommer til først i kontrollen.


-Præmieoverrækkelse: Uden hest,foran sekretariatet, når alle klassens ryttere er i mål og alle tider er registreret.

Alle vil få udleveret en roset og et diplom.


Paddock:

Opstilling af paddock er IKKE muligt.


Oprydning:

HUSK at rydde HELT op efter dig og din hest inden du forlader området.

Al møg skal fjernes og smides i den dertil beregnede trailer, inden du tager hjem. 


Mad:

Startprisen er inkl. en sandwich, frugt, kaffe og/eller varm kakao, samt, vand/sodavand og lidt lækkert. Man henter bare sin mad i "barakkerne" når man er sulten. Har man brug for kaffe eller andet så snak med vores søde cafe-personale.

GENBRUG helst dit PAPKRUS........


Fotografering:

Ønsker man ikke at bille­derne af en selv lægges ud på vores FB eller Insta, bedes man venligst orientere sekre­tariatet om dette.


Beklædning og udstyr:

Beklædning er valgfrit, med enkelte vigtige regler.Ridehjelm er obligatorisk til hest - UNDER HELE STÆVNET. Husk ny godkendelse VG1 eller EN 1384-2017. Hvis rytteren rider i sko uden hæl, skal der anvendes sikkerhedsstigbøjler.


Tag hensyn:

Til skovens gæster….. Og ved passage af andre heste, skal der passeres i skridt med mindre det er aftalt at der passeres i et andet tempo. 


Hjælp:

Har man brug for at komme ind i skoven og hente en hest eller en rytter, så skal sekretari­atet kontaktes.


Klasse


Stævneplads og sekretariat åbner

Infomøde

Hestekontrol starter

Klassens Start

Klasse 1:

12+8+12 km

Hvid+Gul+Hvid 

Rides som Clear Round


kl: 8:00

kl: 8:30

kl: 9:00

kl: 10:00

Klasse 2:

8 +12 + 8

Gul+Hvid+Gul

Rides som Clear Round


kl: 8:00

kl: 8:45

kl: 9:00

kl: 10:15

Klasse 3: 

12+8 km

Hvid+Gul

Rides med

Ideal Tid

7 km i timen

kl: 9:30

kl: 9:45

kl: 10:00

kl: 11:00

Klasse 5:

12 km

Hvis

Rides som Clear Round


kl: 9:45

kl: 10:00

kl: 11:30

kl: 11:30